In reactie op overheidsplannen heb ik een rapport geschreven en ingediend:
Zienswijze tav "Startdocument versterking zeewering Scheveningen"
PDF bestand zienswijze.pdf (1.017 kb) (lees meer over Acrobat Reader/PDF)
MS Word bestand zienswijze.doc (5.196 kb)